Dwadzieścia lat wolności. Szubin w latach 1919-1939

 Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Wystawa ukazuje oficjalną stronę życia w Szubinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Szubin, po odzyskaniu wolności w wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskiego w początkach 1919 r., rozpoczął pracę nad odbudową wszystkich sfer życia. Miasto pozostało stolicą powiatu w granicach najpierw województwa poznańskiego, a od 1938 r. pomorskiego.

Czytaj więcej: Dwadzieścia lat wolności. Szubin w latach 1919-1939

O NIEPODLEGŁOŚĆ, CAŁOŚĆ I WOLNOŚĆ OJCZYZNY NASZEJ! PROSIMY CIĘ, PANIE...

Muzeum Wojsk Lądowych


Wystawa poświęcona setnej rocznicy odzyskania niepodległości stała się dobrą okazją, aby przypomnieć niełatwą drogę jaką przybyli nasi przodkowie, by Polska mogła powrócić na mapę Europy. Ukazujemy i składamy w niej hołd wszystkim rodakom, którzy niezależnie od opcji politycznych czy wyznawanych wartości, wykazali się odwagą i wykorzystali szansę jaką stworzyła im historii.

Wystawa czynna  8.11.2018 r.-11.11.2019 r.

Miasto-Ludzie-Wolność. Galeria wolności

 Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu

Galeria wolności to tytuł wystawy czasowej, na którą składają się prace artystów związanych z Pomorzem po 1945 roku. Główną oś ekspozycji stanowią obrazy pochodzące z Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego, budowanej od lat 60. ubiegłego wieku, jako jedyną w ówczesnym województwie bydgoskim stałą galerię malarzy pomorskich.

Czytaj więcej: Miasto-Ludzie-Wolność. Galeria wolności

Archeologia w Biskupinie. Jubileusz 85-lecia badań archeologicznych na półwyspie Jeziora Biskupińskiego

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Wystawa Badania archeologiczne w Biskupinie. Jubileusz 85-lecia rozpoczęcia badań archeologicznych na półwyspie Jeziora Biskupińskiego wpisuje się w tegoroczny cykl wystaw w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie organizowanych z okazji 85. rocznicy rozpoczęcia badań archeologicznych na półwyspie Jeziora Biskupińskiego. Każda z nich porusza inne zagadnienia. Ta skupiona jest na LUDZIACH.

Czytaj więcej: Archeologia w Biskupinie. Jubileusz 85-lecia badań archeologicznych na półwyspie Jeziora...

Żniński Magistrat 1919-1939

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

Plenerowa wystawa ukazująca Żnin w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentacja procesu zmiany władz z pruskich na polskie i kształtowanie się polskiej administracji samorządowej. Sylwetka pierwszego burmistrza i jego następców, struktura urzędu wraz z obiektami gospodarki komunalnej, Rada Miejska, prawo miejscowe, najważniejsze zadania, problemy i sukcesy żnińskiego samorządu w latach 1919-1939. 

Czytaj więcej: Żniński Magistrat 1919-1939

Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

W momencie powrotu do Polski, na początku 1920 r., Solec Kujawski był jednym z najbardziej zgermanizowanych miast polskich. Niemcy stanowili tu ponad 90% mieszkańców, a Polacy byli tylko kilkuprocentową mniejszością. Rozpoczynał się proces repolonizacji miasta, w którym kluczową rolę odegrał ksiądz Jan Mąkowski.

Czytaj więcej: Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana

Andrzej Maziec - Ocalić od zapomnienia

 Muzeum Fotografii WSG

Andrzej Maziec – artysta trwale wpisany w bydgoski krajobraz – zawsze w ruchu, zawsze z aparatem, biegał ze spotkania na spotkanie, jednak zawsze znajdował czas na rozmowy ze znajomymi i przypadkowymi przechodniami. Traktował
życie z pewną nonszalancją, zacierając granice między sztuką a codziennością. Niemal każde spotkanie i zdarzenie było dla niego pretekstem do fotografowania..

Czytaj więcej: Andrzej Maziec - Ocalić od zapomnienia

Wolność wolnych ludzi - dekada 1980/90 w bydgoskiej WSP

Biblioteka UKW

 

Studenci i pracownicy bydgoskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej nie byli obojętni wobec wydarzeń politycznych, których Polska stała się areną w dekadzie 1980/1990. Organizowali strajki, tworzyli postulaty, zrzeszali się. Ta działalność była wyrazem integracji całej społeczności akademickiej i wpisała się na stałe w dziedzictwo akademickie Miasta.

Czytaj więcej: Wolność wolnych ludzi - dekada 1980/90 w bydgoskiej WSP

Architektura Włocławka w latach II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

 

Tematem wystawy jest architektura Włocławka w latach II Rzeczypospolitej. W latach międzywojennych Włocławek był największym miastem powiatowym ówczesnego województwa warszawskiego. Prowincjonalne miasto, położone na rubieżach Imperium Rosyjskiego, wkroczyło na drogę ku nowoczesności.

Czytaj więcej: Architektura Włocławka w latach II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Królowie polscy a wolność w Toruniu!

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń w czasach nowożytnych był miastem wyjątkowo samorządnym, niemal autonomicznym i z dużymi przywilejami. Nie oznaczało to jednak niezależności i samodzielności.

Czytaj więcej: Królowie polscy a wolność w Toruniu!

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ Kulisy polskiej służby dyplomatycznej w pierwszych latach odzyskania niepodległości.

 Muzeum Dyplomacji UKW

Wystawa przybliża mało znane aspekty działalności polskiej dyplomacji początku lat 20. XX w. Dyplomacji widzianej z perspektywy Wandy Dmowskiej – ówczesnej stenotypistki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, osobistej sekretarki
Prezydenta Narutowicza. Dmowska spisywała każde słowo długich i ożywionych obrad międzynarodowych konferencji oraz spotkań bilateralnych.

Czytaj więcej: MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ Kulisy polskiej służby dyplomatycznej w pierwszych latach odzyskania...

WOLNOŚĆ JEST W NAS. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W PRL

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Wystawa poświęcona stosunkom między polskim Kościołem katolickim a władzami PRL oraz jego roli w walce o zachowanie podstawowych swobód obywatelskich i wolności wyznania. Na ekspozycji została ukazana polityka komunistycznych władz dążących do zniszczenia Kościoła i całkowitego wyrugowania jego obecności ze sfery życia publicznego, poprzez szeroko zakrojoną propagandę antykościelną i brutalne prześladowania duchowieństwa.

Czytaj więcej: WOLNOŚĆ JEST W NAS. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W PRL

Nakło nad Notecią dawniej i dzisiaj.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią

Przestrzeń miasta ulega ciągłym przeobrażeniom. Dużym – gdy budynki, które niegdyś były wystarczające dla ich właścicieli były rozbudowywane przez kolejne pokolenia.  Małym – poprzez zmianę właścicieli lub najemców sklepów, którzy swoją tożsamość podkreślali nowymi szyldami.

Czytaj więcej: Nakło nad Notecią dawniej i dzisiaj.

Bydgoskie wodociągi w okresie początków kariery Edwarda Tubielewicza (1921-1940)

Muzeum MWiK

W 1920 zakończył się długi, bo trwający od 1772 roku, z kilkuletnią przerwą na lata Księstwa Warszawskiego, czas pruskiego panowania w Bydgoszczy, która wróciła w granice Polski. Bromberg znowu stała się Bydgoszczą.

Czytaj więcej: Bydgoskie wodociągi w okresie początków kariery Edwarda Tubielewicza (1921-1940)

Za Ojczyznę Wolną i za Cara Imperatora módlmy się…

Muzeum Diecezjalne we Włocławku

Wystawa Za Ojczyznę Wolną i za Cara Imperatora módlmy się… opowiada o dziejach diecezji włocławskiej w latach niewoli narodowej (1795–1918). Okres ten był jednym z najtrudniejszych, zarówno dla naszej Ojczyzny, jak i dla polskiego Kościoła.

Czytaj więcej: Za Ojczyznę Wolną i za Cara Imperatora módlmy się…

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ. Kanał Bydgoski w czasie XX- lecia międzywojennego

Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego

„Pokażcie mi śluzy” – tak miał powiedzieć Józef Piłsudski po przybyciu w 6 lipca 1921 roku do naszego miasta. W tych słowach wyrażał się podziw dla niezwykłej atrakcji Bydgoszczy. Stary Kanał Bydgoski, nad którym jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne restauracje był nie tylko „centrum” rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Bydgoszczy, ale stał się również miejscem plenerów malarskich i fotograficznych. 

Czytaj więcej: MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ. Kanał Bydgoski w czasie XX- lecia międzywojennego

100. Rocznica utworzenia Policji Państwowej w Rypinie

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

  

Z okazji 100-lecia Policji Państwowej w Polsce we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Komendą Powiatową Policji w Rypinie została przygotowana specjalna ekspozycja.

Czytaj więcej: 100. Rocznica utworzenia Policji Państwowej w Rypinie

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ – Od Wilhelma do Jana Kasprowicza. Historie inowrocławskich pomników

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 

Wystawa zorganizowana przez Muzeum im. Jana Kasprowicza we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu oraz szerokim gronem inowrocławskich kolekcjonerów. Na ekspozycji zaprezentowano historie pomników stojących w Inowrocławiu. Monumenty z czasów pruskich, symbole obcego panowania i niewoli, zostały obalone w pierwszych dniach stycznia 1919 r. przez powstańców wyzwalających miasto.

Czytaj więcej: MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ – Od Wilhelma do Jana Kasprowicza. Historie inowrocławskich pomników