Za Ojczyznę Wolną i za Cara Imperatora módlmy się…

Muzeum Diecezjalne we Włocławku

Wystawa Za Ojczyznę Wolną i za Cara Imperatora módlmy się… opowiada o dziejach diecezji włocławskiej w latach niewoli narodowej (1795–1918). Okres ten był jednym z najtrudniejszych, zarówno dla naszej Ojczyzny, jak i dla polskiego Kościoła.

Władzę nad narodem, prawie wyłącznie katolickim, przejęły wówczas rządy niekatolickie: w Prusach protestanckie, a w Rosji prawosławne. Odbiło się to na wielu płaszczyznach życia kościelnego. Jednak mimo wszystkich przeciwności i szykan Kościół przetrwał, działał i to on właśnie w największym stopniu przyczynił się do zachowania naszej narodowej tożsamości w czasach zaborów. Tytuł wystawy nawiązuje do skomplikowanej sytuacji polskiego Kościoła i wiernych w tamtych latach. Wskazuje na konflikt między pragnieniami serc polskich patriotów a tym, do czego zobowiązywała Kościół zaborcza władza. Z jednej bowiem strony, w czasie nabożeństw i nielegalnych manifestacji śpiewano pieśni religijno-patriotyczne, modląc się o wolną ojczyznę
– z drugiej zaś władze zaborcze wymusiły wprowadzenie do kalendarza liturgicznego dodatkowych mszy z okazji różnych świąt rządowych, intonowano na nich modlitwy w intencji cara i licznych członków carskiej rodziny.

 

Wystawa czynna  10.06-10.09.2019 r.