Archeologia w Biskupinie. Jubileusz 85-lecia badań archeologicznych na półwyspie Jeziora Biskupińskiego

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Wystawa Badania archeologiczne w Biskupinie. Jubileusz 85-lecia rozpoczęcia badań archeologicznych na półwyspie Jeziora Biskupińskiego wpisuje się w tegoroczny cykl wystaw w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie organizowanych z okazji 85. rocznicy rozpoczęcia badań archeologicznych na półwyspie Jeziora Biskupińskiego. Każda z nich porusza inne zagadnienia. Ta skupiona jest na LUDZIACH.

Prócz tysięcy wydobytych z ziemi zabytków oraz skrupulatnej dokumentacji archeologicznej badacze Biskupina pozostawili po sobie wyraźny ślad w postaci zdjęć, na których utrwalili swobodne, towarzyskie sytuacje uchwycone okiem fotografa w trakcie wykopalisk, po zakończonym dniu pracy lub na tle zrekonstruowanych pradziejowych budowli. Wystawa ta obejmuje właśnie tę drugą, „ludzką” stronę wykopalisk. Prezentowane na niej zdjęcia ukazują naukowców, studentów archeologii, robotników, również turystów zwiedzających Biskupin. Są one dokumentacją chwil i  emocji towarzyszących przebywającym na wykopaliskach ludziom. Widzimy pasję badawczą i zaangażowanie naukowców, chłonących wiedzę studentów, ciekawość turystów, ekscytację pracowników z odnalezionych zabytków, ale również ich znużenie codzienną pracą, także popołudniowy relaks w lokalnej karczmie. Zdjęcia te najbardziej obrazowo opowiadają nam o atmosferze badań archeologicznych w Biskupinie oraz odkrywają przed nami nigdzie nieopisane historie.

Wystawa powstała w oparciu o zachowane czarno-białe zdjęcia archiwalne z badań archeologicznych na terenie dzisiejszego rezerwatu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz zdjęcia ze współcześnie prowadzonych badań stanowisk archeologicznych na terenie biskupińskiego rezerwatu.

Wystawa czynna  01.04-31.12.2019 r