Wolność wolnych ludzi - dekada 1980/90 w bydgoskiej WSP

Biblioteka UKW

 

Studenci i pracownicy bydgoskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej nie byli obojętni wobec wydarzeń politycznych, których Polska stała się areną w dekadzie 1980/1990. Organizowali strajki, tworzyli postulaty, zrzeszali się. Ta działalność była wyrazem integracji całej społeczności akademickiej i wpisała się na stałe w dziedzictwo akademickie Miasta.

„WOLNOŚĆ WOLNYCH LUDZI” to historia wspólnoty jaką tworzyli w tych niełatwych czasach studenci i pracownicy WSP. Uczelnia, zgodnie ze swoją misją, pozwalając pytać i wyrażać własne zdanie, wolność niejako gwarantowała.

Na wystawie „WOLNOŚĆ WOLNYCH LUDZI. Dekada 1980/90 w bydgoskiej WSP” znajdą się m.in. zdjęcia i dokumenty z działalności stowarzyszeń studenckich i pracowniczych (NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Związku Akademickiego „Pokolenie”, Samorządu Studenckiego oraz Studenckiego Klubu Pracy Twórczej Beanus), protokoły z posiedzeń stowarzyszeń i czasopisma studenckie.

Wernisaż wystawy 27.06.2019 r., godz. 12.00
Wystawa czynna 27.06.-30.09.2019 r