WOLNOŚĆ JEST W NAS. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W PRL

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Wystawa poświęcona stosunkom między polskim Kościołem katolickim a władzami PRL oraz jego roli w walce o zachowanie podstawowych swobód obywatelskich i wolności wyznania. Na ekspozycji została ukazana polityka komunistycznych władz dążących do zniszczenia Kościoła i całkowitego wyrugowania jego obecności ze sfery życia publicznego, poprzez szeroko zakrojoną propagandę antykościelną i brutalne prześladowania duchowieństwa.

Z drugiej strony ukazane zostanie zaangażowanie władz kościelnych oraz indywidualnych kapłanów w działania opozycjonistów oraz rola uroczystości kościelnych w budowaniu narodowej jedności i społecznej konsolidacji w walce o wolność.

Wernisaż wystawy 16.06. 2019 r., godz. 15:00
Wystawa czynna 16.06-15.09.2019 r.