MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ. Kanał Bydgoski w czasie XX- lecia międzywojennego

Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego

„Pokażcie mi śluzy” – tak miał powiedzieć Józef Piłsudski po przybyciu w 6 lipca 1921 roku do naszego miasta. W tych słowach wyrażał się podziw dla niezwykłej atrakcji Bydgoszczy. Stary Kanał Bydgoski, nad którym jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne restauracje był nie tylko „centrum” rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Bydgoszczy, ale stał się również miejscem plenerów malarskich i fotograficznych. 

Wystawa składająca się ze skanów fotografii wykonanych nad starym kanałem w czasie XX - lecia międzywojennego ukazuje piękno wspaniałego zakątka widzianego oczyma mieszkańców Bydgoszczy.

Wystawa czynna  28.06-13.09.2019 r.