Dwadzieścia lat wolności. Szubin w latach 1919-1939

 Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Wystawa ukazuje oficjalną stronę życia w Szubinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Szubin, po odzyskaniu wolności w wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskiego w początkach 1919 r., rozpoczął pracę nad odbudową wszystkich sfer życia. Miasto pozostało stolicą powiatu w granicach najpierw województwa poznańskiego, a od 1938 r. pomorskiego.

W 1919 r. zamieszkiwało tu 2800 osób, a po dwóch dekadach 3521. W mieście były trzy hotele, dwie restauracje, kilkanaście sklepów. Poważnym problemem społecznym było bezrobocie. Życie społeczno-polityczne toczyło się w Domu Polskim i Hotelu Centralnym. Obok przynależności do partii politycznych mieszkańcy mogli aktywnie działać w licznych organizacjach społecznych. W mieście działały lokalne koła stowarzyszeń ogólnopolskich. Popularnością cieszyły się organizacje kombatanckie na czele z Towarzystwem Powstańców i Wojaków. Młodzież wstępowała w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego. Ważną rolę w życiu Szubina odgrywała parafia rzymskokatolicka z duchownymi ks. radcą Ludwikiem Sołtysińskim, a następnie ks. Klemensem Zielińskim. Udział w życiu społeczno-politycznym miała też mniejszość niemiecka, która miała większy od Polaków potencjał ekonomiczny. Echa tamtych dni, ślady ludzi i wydarzeń można odnaleźć w zbiorach Muzeum Ziemi Szubińskiej. Wystawa oparta została o bogaty materiał ikonograficzny. Obok kart pocztowych znalazły się na niej fotografie. Wykonano je w niecodziennych okolicznościach, dokumentując ważne wydarzenia. Są to fotografie związane z życiem wspólnoty parafialnej, funkcjonującymi w mieście organizacjami i instytucjami. Ważny element stanowią wydawnictwa traktujące o Szubinie na czele z egzemplarzem „Boju o Szubin” Włodzimierza Lewandowskiego. Uzupełnienie stanowi prasa w postaci drukowanego w mieście „Orędownika Powiatu Szubińskiego”. Szyldy, reklamy i rachunki obrazują fragment życia gospodarczego. Ekspozycja prezentuje bogate życie mieszkańców Szubina na przestrzeni dwudziestu lat.

Wernisaż wystawy 06.06.2019 r., godz. 17.00
Wystawa czynna 06.06-30.09.2019 r