Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

W momencie powrotu do Polski, na początku 1920 r., Solec Kujawski był jednym z najbardziej zgermanizowanych miast polskich. Niemcy stanowili tu ponad 90% mieszkańców, a Polacy byli tylko kilkuprocentową mniejszością. Rozpoczynał się proces repolonizacji miasta, w którym kluczową rolę odegrał ksiądz Jan Mąkowski.

Bohater naszej wystawy urodził się 21 kwietnia 1878 r. w Witten (Niemcy). Święcenia kapłańskie przyjął 3 kwietnia 1903 r. w Paderborn. Następnie był wikariuszem w Egeln, Wolmirsleben i Gelsenkirchen. W latach 1916-1921 był proboszczem w Wanne, gdzie sprawował opiekę duchową nad Polakami przebywającymi w Zagłębiu Ruhry na emigracji zarobkowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości postanowił przyjechać do kraju. Tak trafił do Solca, sprowadzając ze sobą część swoich parafian, zwanych tu „Westfalakami”.

Znaczenie przybycia księdza Jana Mąkowskiego i jego parafian nie ograniczało się tylko do statystyki, do zwiększenia ilości polskich mieszkańców w Solcu Kujawskim. Ta zwarta grupa wraz ze swym energicznym liderem odcisnęła wyraźne piętno na całej polskiej społeczności miasta. Dzięki temu kapłanowi powstało i aktywnie działało w Solcu wiele stowarzyszeń, nie tylko religijnych. Trwałym i do dziś widocznym w krajobrazie Solca Kujawskiego śladem działalności księdza Mąkowskiego jest kościół św. Stanisława, znacznie rozbudowany w latach 1930 – 1931 dzięki jego inicjatywie i uporowi.

W 1933 r. ksiądz Jan Mąkowski przeniósł się do Gniewkowa. Podczas wojny został aresztowany przez Niemców, a 22 kwietnia 1940 r. zamordowany w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.  

Wystawa „Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana” ma na celu przypomnienie wszechstronnej działalności tego kapłana, nie tylko tej religijnej, ale także społecznej, kulturalnej i wychowawczej. Jest to także okazja do pokazania środowiska reemigrantów, którzy znacząco wpłynęli na charakter międzywojennego Solca.

Podpis do ilustracji: Andrzej Wróblewski, Ksiądz Jan Mąkowski (1878-1940), Pastel na kartonie, 2018 r.

Wernisaż wystawy 12.06.2017 r., godz. 17.00
Wystawa czynna 12.06-15.09.2019 r.