Królowie polscy a wolność w Toruniu!

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń w czasach nowożytnych był miastem wyjątkowo samorządnym, niemal autonomicznym i z dużymi przywilejami. Nie oznaczało to jednak niezależności i samodzielności.

 

Wszystkie wydarzenia prezentowane na wystawie pokazane zatem zostaną przez pryzmat „walki o wolność” każdej ze stron i w różnych kontekstach, by w ten sposób przybliżyć odbiorcy szeroko pojętą wolność obywatelską w Toruniu. Do ekspozycji wybrano czterech królów. I tak: Kazimierz Jagiellończyk, wyswobodził Toruń spod rządów krzyżackich i nadał mu przywileje w 1457 r.; Zygmunt Stary zatwierdził modyfikację ustroju Torunia w 1523 r. (24 sierpnia) Reformacją Zygmuntowską (Reformatio Sigismundi). Zygmunt August bezdyskusyjnie udzielił wolności wyznania Toruniowi w 1558 r. Stefan Batory, powołując sejm walny w 1576 r. do Torunia, liczył na poparcie szlachty w konflikcie z Gdańskiem. Zupełnie rozczarowany miał powiedzieć: „Złymi jesteście stróżami swojej wolności, ja własnej również bronić będę. Nie myślę być królem malowanym, ani się dam komukolwiek powodować”.

 

Miejsce wystawy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Historii Torunia, sala „Za Kratą”

Wernisaż wystawy 13.06. 2019 r., godz. 17:00
Wystawa czynna 13.06-15.09.2019 r