Bydgoskie wodociągi w okresie początków kariery Edwarda Tubielewicza (1921-1940)

Muzeum MWiK

W 1920 zakończył się długi, bo trwający od 1772 roku, z kilkuletnią przerwą na lata Księstwa Warszawskiego, czas pruskiego panowania w Bydgoszczy, która wróciła w granice Polski. Bromberg znowu stała się Bydgoszczą.

 

Jedną z kluczowych postaci dla prawidłowego funkcjonowania wodociągów w okresie międzywojennym był Edward Tubielewicz. Urodził się w 1886 r. w Orszy, na terenie dzisiejszej Białorusi. Zawirowania losu sprawiły, iż w 1921 r. związał się
z bydgoskim magistratem, trwale zapisując się na kartach rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście.
Na wystawie zaprezentowane zostaną unikatowe dokumenty z okresu 1921-1940 powiązane z karierą E. Tubielewicza. Od pism dotyczących jego zatrudnienia, poprzez różnego rodzaju dyplomy magistratu zwieńczone jego podpisem po akt jego zwolnienia, wystawiony przez okupacyjne, niemieckie władze Bydgoszczy. E. Tubielewicz na przestrzeni prawie 20 lat przyczynił się do elektryfikacji stacji pomp kanałowych, budowy stacji pomp wodociągowych i rozbudowy ujęcia wody w Lesie Gdańskim.
Wystawa oprócz archiwaliów związanych z postacią E. Tubielewicza, ukaże mapy, plany, rysunki techniczne bydgoskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej okresu międzywojennego oraz zabytki techniki takie jak pompy ręczne, wodomierze, tablice
informacyjne, wanny i włazy kanalizacyjne z lat 1921-1940.

 

 Miejsce: Hala Pomp Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242

Wystawa czynna  18.06-15.09.2019 r.