MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ – Od Wilhelma do Jana Kasprowicza. Historie inowrocławskich pomników

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 

Wystawa zorganizowana przez Muzeum im. Jana Kasprowicza we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu oraz szerokim gronem inowrocławskich kolekcjonerów. Na ekspozycji zaprezentowano historie pomników stojących w Inowrocławiu. Monumenty z czasów pruskich, symbole obcego panowania i niewoli, zostały obalone w pierwszych dniach stycznia 1919 r. przez powstańców wyzwalających miasto.

W wolnej Polsce powstały nowe upamiętnienia, czasem z wykorzystaniem pruskich cokołów. Znosi je II wojna światowa. Niektóre odbudowane zostały w okresie PRL-u, inne dopiero po 1989 r. Historia inowrocławskich pomników to zwierciadło, w którym odbija się dwudziestowieczna historia miasta.
Oto jedna z historii. Pomnik Wilhelma I, odsłonięty w 1899 i przewrócony przez powstańców dwadzieścia lat później. Na jego cokole w 1930 r. stanęła rzeźba Jana Kasprowicza, zniszczona 1939 r. i odbudowana w nowej lokalizacji w 1966 r.
Jedną z wielu opowieści na wystawie zaprezentują m.in.: św. Wojciech i marszałek Piłsudski, Spes i kujawska Madonna.

 

Wernisaż wystawy 28.06.2019 r, godz. 17.00
Wystawa czynna 28.06-31.08.2019 r.