Miasto-Ludzie-Wolność. Galeria wolności

 Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu

Galeria wolności to tytuł wystawy czasowej, na którą składają się prace artystów związanych z Pomorzem po 1945 roku. Główną oś ekspozycji stanowią obrazy pochodzące z Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego, budowanej od lat 60. ubiegłego wieku, jako jedyną w ówczesnym województwie bydgoskim stałą galerię malarzy pomorskich.

Kolekcja sztuki współczesnej zgromadzona przez grudziądzkie muzeum przeszła pomyślnie próbę czasu: obrazy wciąż cieszą się zainteresowaniem publiczności, są chętnie użyczane przez inne muzea i instytucje kultury. Z całą pewnością przyczynia się do tego wieloaspektowy charakter zbioru, który odzwierciedla rozmaite tendencje artystyczne, od sztuki figuratywnej aż po różne odmiany sztuki abstrakcyjnej.                                                           

Dziś, niespełna 60 lat od momentu powstania Galerii, należy przyjrzeć się jej z punktu przemian społeczno-kulturowych, które na przestrzeni kilku dziesięcioleci dokonały się w naszym kraju. Galeria wolności jest próbą przeanalizowania prac w kontekście historycznym, który sprzyja redefiniowaniu pojęć takich jak ojczyzna czy wolność – również rozumiana jako wolność artystyczna. Powojenna rzeczywistości, kształtowanie się nowej państwowości, poczucie swobody obywatelskiej to zagadnienia, przez pryzmat których chcemy spojrzeć na malarstwo pomorskie i udowodnić, że pozornie lokalny charakter zbioru odzwierciedla całokształt zmian dotyczących społeczeństwa polskiego II połowy XX wieku.

Wystawa czynna 21.06-01.09.2019 r